1
Bạn cần hỗ trợ?

Quy định và hình thức thanh toán

1. Các hình thức thanh toán.

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm của Công Ty.

1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng.

  - Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.

  -Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa).

1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi nhân viên Công Ty giao hàng.

   - Bao gồm: Tiền mặt. 

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

  • Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Công Ty sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

2.2 Thanh toán trả sau:

  •  Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Công Ty, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.

  •  Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:

    • - Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng giá trị trên 20 triệu đồng.

Viết bình luận