Thông báo về công tác phòng chống dịch covid-19 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp TTP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIÊP TTP

 

Số:    /TB-TTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cẩm Phả, ngày 07 tháng 03- năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT – BGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TTP

 

    - Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh và Thành Phố Cẩm Phả.

    - HĐQT – BGĐ chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tới toàn thể các bộ phận, Cán bộ, công nhân viên Tập đoàn như sau:

 

     1. Cán bộ, công nhân viên TĐ đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội trong việc tự phòng, tránh Covid – 19; không quá hoang mang  lo lắng, nhưng không được chủ quan , lơ là, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tham gia tích cực khám, sàng lọc; khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở,  và có các triệu chứng cúm.( Tại nơi trung tâm y tế gần nhất). Chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế.

     2. Đề nghị toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn đeo khẩu trang khi tham gia tiếp xúc nơi đông người, nơi công cộng, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào nơi làm việc.

     3. Khách đến làm việc, giao dịch tại văn phòng Tập đoàn phải sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào nơi liên hệ công tác.

     4. Các phòng, ban, đơn vị sản xuất – kinh doanh

 -Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý cán bộ, công nhân và khách hàng, đối tác đến liên hệ làm việc tại phòng, ban, đơn vị mình.Tổ chức đo thân nhiệt hàng ngày cho CB,CN và khách hàng, đối tác. Yêu cầu cá nhân phải khai báo kịp thời việc bản thân có tiếp xúc với người đến từ vùng dịch. Khi phát hiện người trong đơn vị có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh Covid – 19 báo ngay về Văn phòng tập đoàn để phối hợp xử lý.

 - BQL – DA Tập đoàn phối hợp với các đơn vị nhà thầu nghiên cứu các phần công việc, bố trí hợp lý nguồn nhân lực lao động, hạn chế đưa lao động từ các đia phương vùng có  dịch. Trước khi tuyển dụng  lao động đưa vào Dự án phải khiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt nếu đủ điều kiện không bị nhiễm dịch bệnh Covid – 19 mới tuyển dụng. Xử lý ngay việc phun khử khuẩn tại nơi ăn, ở của các đơn vị nhà thầu trong dự án.

 - Tổ bảo vệ Dự án tăng cường công tác tuần tra, canh gác bố trí bảo vệ gác tại các cổng Dự án. Không cho bất cứ một trường hợp nào không có nhiệm vụ được vào dự án , kiểm tra chặt chẽ thẻ ra vào của công nhân các nhà thầu làm việc trong dự án cũng như khách tham quan dự án.

 - Bộ phận cảng km6 tăng cường công tác quản lý tầu, xà lan, thuyền cập cảng, các tàu, xà lan, thuyền cập cảng đến từ vùng dịch đều phải phun khử khuẩn, không cho người nhà tàu được phép lên bờ khi chưa phun khử khuẩn.

 - Các chuyên gia của công ty PTC hiện đang ở khu vực vùng dịch (Hà Nội) hạn chế giao dịch trực tiếp công việc với cán bộ nhân viên tại Tập đoàn mà dùng công nghệ  thông tin qua hình thức online để trao đổi công việc

 - Siêu thị bách hóa tổng hợp thường xuyên phun khử khuẩn, quán triệt cho cán bộ, nhân viên mang khẩu trang khi bán hàng. Thực hiện theo khuyến cáo và hướng dẫn của y tế về khoảng cách khi tiếp xúc với khách hàng,

           Nhận được thông báo này yêu cầu Các phòng, ban, đơn vị sản xuất – kinh doanh, CB NV toàn Tập đoàn nghiêm túc thực hiện./.

        

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc (B/c);

- Các phòng ban, bộ phận (T/h);

- Lưu VP.

 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

       Trần Duy Hiền

 

 

Viết bình luận

02033.731.199