Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp TTP

VPGD: Số nhà 51 Đường Bái Tử Long, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.731.199
Fax: 02033.731.199
Hotline: 02033.731.199
Email: @gmail.com